Aktier i forsikringsselskaber

Når man har investeret en del penge i aktier i forskellige selskaber, synes jeg faktisk, det er lidt af en pligt at følge med i de pågældende selskabers udvikling og indtjening. Men udover at være en pligt, synes jeg også, det er ganske interessant at følge med i.

Som nu forleden, da jeg med posten modtog årsrapporten fra et stort forsikringsselskab, som jeg er aktionær i, brugte jeg faktisk mindst et par timer på at studere den, og jeg fandt en hel del sammenhænge, som jeg syntes var interessante.

For eksempel fremgik det af årsrapporten, at der i nogle egne af landet havde været en markant fremgang i provenuet på indboforsikringer. Det havde selskabet så kigget nærmere på, fordi det kunne se lidt underligt ud, at provenuet var stigende i nogle dele af landet, mens det var stagnerende eller ligefrem faldende i andre landsdele.

Derfor havde selskabet sammenholdt tallene med de rapporter, politiet udsender om egen indsats og antallet af forskellige lovovertrædelser. Det viste sig, at nogle politikredse i det forløbne år havde sat ekstra ressourcer ind mod indbrudstyverier. Det havde nedbragt antallet af tyverier og dermed selvsagt også antallet af erstatninger, som forsikringsselskaberne skulle udbetale.

På et par andre områder var der set med forsikringsselskabets øjne tale om en rigtig dårlig periode. Bilforsikringerne havde kostet selskabet flere udbetalte erstatninger end i et gennemsnitsår, og det kunne ifølge årsrapporten tilskrives en lang og kold vinter med masser af frost og dermed også glatte veje på flere dage end i en normal vinter.

Man kan så måske undre sig over, at den samme udvikling ikke afspejler sig på motorcykel forsikring, men det hænger givetvis sammen med, at motorcyklister normalt slet ikke kører på deres tohjulede om vinteren, når der er risiko for glat føre.

Men den strenge vinter havde bestemt også sat sit negative fingeraftryk på et andet område. Der havde nemlig vist sig et direkte negativt resultat på området for hus forsikring. Her er den helt oplagte forklaring, at den de lange perioder med hård frost har medført flere frostsprængte vandrør end normalt.

Den slags er ofte ganske dyre reparationer, ligesom der i mange tilfælde er omkostningskrævende følgeskader, når udsivende vand fra et sprængt rør ødelægger forskelligt indbo i det hus, der er blevet ramt af frostsprængningen.

De værste af den slags situationer er, hvis frostsprængningen sker på et tidspunkt, hvor beboerne ikke er hjemme i flere dage – enten fordi de er bortrejst på vinterferie eller bare er tage på weekend væk fra hjemmet. Så kan mængden af udsivende vand blive ganske stor, og der sker ofte ødelæggelser af gulvtæpper og møbler.

Men alt i alt kom “mit” forsikringsselskab nu fornuftigt gennem et ellers vanskeligt år og sluttede året med et pænt overskud, så vi aktionærer kan se frem til et tilpas udbytte i en størrelse, der mindst matcher den rente, jeg kunne have tjent ved at investere det samme beløb i for eksempel obligationer.

I den situation må man som aktionær opleve det som tilfredsstillende, at der er et fornuftigt afkast.