Instrumenter i laboratoriet

Efter mange års arbejde som hospitalslaborant må jeg erkende, at den tekniske udvikling har gjort mit og mine kollegers arbejde betydeligt nemmere, end det var for et par årtier siden. I dag betjener vi os af en lang række avancerede måleinstrumenter, som slet ikke fandtes, da jeg var nyuddannet laborant.

Den gang havde vi ikke noget i retning af en flowmåler, som vi i dag bruger i mange situationer, når en væske skal undersøges. Et flowmeter kan afsløre meget om en væskes viskositet, og når vi for eksempel har brug for at måle et differenstryk, har vi et meget fintfølende manometer, som kan fortælle os meget om for eksempel en blodprøves sammensætning.

Da jeg var ung måtte vi bruge specielt lakmuspapir til at bestemme en væskes surhedsgrad, men det var langt fra så nøjagtigt, som det Ph måler, vi bruger i dag. Og noget tilsvarende gør sig gældende med vores temperatur måler, som også er mange gange mere nøjagtig, end tilfældet var tidligere.

I dag er der indbygget en temperaturføler i vores centrifuger, så denne Pt 100, som den hedder, hele tiden holder øje med temperaturen i den væske, vi undersøger.

Vi skal for eksempel heller ikke længere bruge tid på omhyggelig udmåling af væskemængder i specielle måleglas, for i vores apparater er der indbygget en level sensor, så vi hele tiden har en præcis niveaumåling at rette os efter.

Som nævnt har det lettet vores arbejde som laboranter meget. Til gengæld har vi måttet lære at betjene de avancerede måleinstrumenter.