Trådløs alarm til præsten

Præsten i den lille sognekirke ude på landet var tydeligt rystet, da jeg kom ud til ham. Han havde ringet til vores firma for at bede os vejlede ham med hensyn til installation af en eller anden form for alarm i kirken. Baggrunden var, at der for to nætter siden havde været indbrud i kirken.

Der var ganske vist ikke stjålet noget, men nogle mennesker havde tilsyneladende holdt drikkelag i det hellige hus, og der var blandt andet flere steder besørget på gulvet.

Politiet havde været der dagen efter indbruddet og optaget rapport, men præsten forventede ikke den store indsats fra politiets side, da der jo ikke var stjålet noget. Men præsten havde konfereret med menighedsrådet, og der var enighed dom, at den bedste metode til at forhindre gentagelser nok ville være opsætning af en trådløs tyverialarm.

Det måtte jeg medgive præsten og menighedsrådet, men præsten var ikke specielt begejstret ved tanken om en alarm med en kraftig sirene. Han syntes ligesom ikke, at det var foreneligt med en kirke.

I vores firma anbefaler vi ofte en kamera tyverialarm, fordi man med sådan en automatisk får optaget billeder af de indtrængende, og lige netop i det pågældende tilfælde kan der være grund til at tro, at hvis der kommer gentagelser, så vil det være de samme personer, der på den måde skænder kirken. Normalt er der også koblet en sirene til den type alarm, men den kan jo kobles fra, forklarede jeg, og præsten mente også, det var den rigtige løsning.