Lean betyder jo egentlig mager, og det kan tolkes som noget mindre positivt, men når det handler om Lean filosofien, er det udelukkende positivt. Og had er så Lean for noget?

Lean eller Lean produktion er en forretningsfilosofi der hovedsageligt er skabt på baggrund af TPS (Toyota Produktions System), som blev udviklet på Toyota-fabrikkerne i 1960’erne. Filosofien har klassisk taget udgangspunkt i produktionsopgaver der løses i faste og mekaniske processer. Det vil sige samlebåndsarbejde, automatiseringer, og intern struktur.

Oftest er det også ovennævnte der refereres til når danske virksomheder, både private og offentlige, implementerer LEAN i håbet om at kunne forenkle og effektivisere produktionsprocessen.

Du kan lære meget mere om Lean uddannelser og kurser her.

Er Lean anvendeligt i Danmark?

Ja bestemt. Lean er en metodik – en måde at betragte en produktion eller en administration på, der tager sigte på at minimere spild, højne kvalitet og undgå unødigt ressourceforbrug af enhver art. Og det betyder jo, at Lean ikke kender nogen territoriale grænser for sin anvendelse.

Netop det, at det handler om at gøre tingene enkle, smidige og uden spild gør, at det meget ofte er en god ide at benytte en ekstern Lean konsulent til at hjælpe procedurer og metoder på plads. Og det er netop, hvad Lean Akademiet også tilbyder. Ikke blot er de førende i Danmark (?) i uddannelser og introduktioner på alle niveauer af Lean – de forestår også konsulentdelen i det omfang, det er nødvendigt.

Du kan også læse om den gren, der ofte betegnes som Toyota Kata lige her: https://leanakademiet.dk/kurser/toyota-kata/

Toyota Kata er en videnskabelig, systematisk metode til at transformere dine Lean projekter til en Lean kultur. Og det er netop hele “hemmeligheden”: Det skal være en del af kulturen. Indarbejdet, så det er absolut naturligt at tænke i Lean i alt, hvad der sker i virksomheden.

Når du der til i din virksomhed, kan du se frem til bedre kvalitet, mindre spild, større indtjening og bedre arbejdsmiljø.