Det var min kone, der foreslog, at vi kunne ansætte nogle unge studerende som midlertidige rengøringsassistenter til at hjælpe os med en ny opgave, vores rengøringsfirma har påtaget sig. Der er tale om en éngangsopgave med hovedrengøring i et stort antal mødelokaler i København Centrum, og det hele skal gennemføres i løbet af to uger, hvor det pågældende center holder ferielukket først i juli måned.

Jeg var ikke så vild med tanken, for da jeg indgik aftalen med det store kursuscenter i København, lagde jeg netop vægt på, at vi beskæftiger erfarne medarbejdere (?), der er vant til at gøre rent i mange forskelligartede virksomheder. Og jeg har bestemt ikke lyst til at svigte de løfter, jeg har givet en kunde.

Min kone indvendte, at vi jo kan sørge for, at det bliver et par stykker fra vores faste og erfarne stab, der tager sig af rengøringen af de mere komplicerede ting som forskelligt elektronisk udstyr og den slags. Der skal også gøres hovedrent i centerets kantine og dertil hørende køkken, og den slags steder skal tingene altså bare være i orden, var vi enige om.

Jeg kan godt se, at man kan bruge mindre erfaren arbejdskraft til gulvvask og vask af paneler og den, men det kostbare elektroniske udstyr, som er en selvfølgelig del af nogle af de bedste konferencefaciliteter i København, skal vi altså have erfarne folk til at tage sig af.

Men vi er dog blevet enige om at søge nogle studerende til at tage sig af den basale rengøring.