Service på steroider

Nu har jeg endelig fået tilmeldt mig et vikarbureau. Det undrer mig, at det har taget mig så lang tid at få det gjort. Jeg sendte dem mit resumé, og der gik 3 dage, så fik jeg et midlertidigt job. Jeg skal arbejde i et kundeservicecenter. Det er et barselsvikariat, så jeg har fast arbejde i de kommende ni måneder. En af opgaverne, jeg skal varetage, er at hjælpe det med deres kontorservice.

God til ord

Da jeg er rimeligt god til det her med ord og layouts, skal jeg især koncentrere mig om at lave nyt salgsmateriale for nogle af deres kunder. Jeg skal også opdatere eksisterende materiale. Det er en opgave, jeg godt kan lide. Jeg får gode instrukser om, hvad jeg skal vægte, og hvilke elementer der skal præsenteres. Men ellers er jeg frit stillet. Jeg kan godt lide det, for der er også noget med grafisk arbejde, som skal laves. Og det at hygge mig med ord og priser ser måske ikke så svært ud, men det kræver faktisk lidt research, hvis det skal virke.

Forskellige virksomheder ’taler’ forskelligt. Nogle virksomheder vil gerne have sjovt materiale, andre noget, som ser alvorligt og måske også lidt autoritært ud. Så en del af min research går ud på at finde virksomhedens tone eller stemme, om du vil. Telefonpasning er jo en ekstremt vigtig del af en virksomheds serviceprofil.

Det er bare god service

Jeg har fået meget ros for de første opgaver, jeg lavede. Chefen var imponeret over min evne til at ramme tonen hos de enkelte kunder, vi servicerer. Det er jeg faktisk stolt af. Det er rart at få at vide, at man laver noget, der kan bruges. Og hvis chefen er glad, så ved jeg, at kunden også er glad. Jeg er nu blevet sat til også at skulle skrive salgsmanuskripter til dem, der trænes i at sælge produkter for nogle af kunderne. Det er en helt anden opgave, og meget udfordrende.

Det er svært, fordi ikke kun skal sælgeren have rum til at tale, som han eller hun gør, men virksomheden hun sælger for, har også nogle krav til, hvordan det skal gøres. Der er forskel på at ringe op til en tilfældig person og sige ”hej, hvordan har du det? Jeg har et godt tilbud til dig … bla bla” eller at ringe op og sige: ”Hej, har du tid i 2 minutter, fordi jeg vil gerne tale med dig om det eller det.”